Bremskerl.eps

Cierne okładziny BREMSKERL znajdują szerokie zastosowania w hamulcach i sprzęgłach przemysłowych linii produkcyjnych, maszyn, urządzeń dźwigowych,ciężkiego sprzętu roboczego, przenośników taśmowych, maszyn rolniczych, górnictwa paliw i minerałów,maszyn rolniczych, przemysłu materiałów budowlanych, opakowań, hutnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, energetyki, przemysłu chemicznego, przetwórstwa żywności, drukarstwa… czyli we wszystkich możliwych dziedzinach produkcji wyrobów przemysłu, a także eksploatacji maszyn i urządzeń.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

We wszystkich tych zastosowaniach , okładziny BREMSKERL udowadniają swą przewagę nad innymi produktami tego typu, przez swoją wysoką jakość, stałość parametrów, szczególną trwałość eksploatacyjną, a także dzięki wyjątkowo szerokiej gamie produktów, pozwalającej na optymalne dobranie materiału ciernego do określonego zastosowania.

bremskerl3

bremskerl4

 

 

Zastosowania Materiały BREMSKERL
Sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne 4773, 6230, 4200, 6707, 4199, 6800
Maszyny górnicze 5504, 4500
Maszyny przemysłu papierniczego 4938, 6120, 6782
Budowa okrętów i offshore 4500, 4540
Schody ruchome i windy 5300, 5504, 4818
Prasy formujące 6782, 6707, 5773, 8003, 4400
Hamulce dźwigowe 6782, 5396, 5773, 4818, 6596, 5387, 4500, 5300

 

Tabela podaje tylko wybrane zastosowania niektórych materiałów. Nie obejmuje wszystkich wyrobów BREMSKERL.